Garanti

Bia lämnar 24 månaders garanti på eventuella produktions- och materialfel vid uppvisande av kvitto i butiken. Finns inte kvittot kvar så är tillverkningsdatum stämplat på insidan den svarta logotaggen i bäddens sida. Obs, detta kan man behöva klippa upp logotaggen för att kunna se.

Garantin gäller inte bitskador.